Контакти

адрес

ул. Дякон Игнатий №5, София 1000

info@nationaltheatre.bg Тел.: 02/8119 219, факс.: 02/987 7800 Google карта

Директор

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

тел.: 02/ 8119 206, 280

ел. поща: info@nationaltheatre.bg

vasilev@nationaltheatre.bg

 

Главен режисьор

АЛЕКСАНДЪР МОРФОВ

тел.: 02/ 8119 203
ел. поща: amorfov@nationaltheatre.bg

Главен секретар

Красимира Стефова

тел.: 02/ 8119 239

Международна дейност

ВАСИЛКА БУМБАРОВА

зам.-директор
тел.: 02/ 8119 232
ел. поща: vbumbarova@nationaltheatre.bg
internationaldepartment@nationaltheatre.bg

Артистичен секретар

Йохана Костадинова

тел.: 02/ 8119 280
ел. поща: info@nationaltheatre.bg

Човешки ресурси

Мари Петоян

тел.: 02/ 8119 233
ел. поща: hr.nationaltheatre@gmail.com

Библиотека

Румяна Василева

 

Главен счетоводител

Юлиана Койчева

тел.: 02/ 8119 215

Длъжностно лице по защита на личните данни

Снежана Иванова

тел.: 0885 103 173
ел. поща: dpo@responsaprevent.bg

Връзки с обществеността, маркетинг и публики

Велислава Кръстева

Ръководител връзки с обществеността и реклама
тел.: 02/ 8119 201
ел. поща: 
pr@nationaltheatre.bg

Никол Вълчева

ПР експерт
тел.: 02/ 8119 260
ел. поща: 
pr@nationaltheatre.bg
nvalcheva@nationaltheatre.bg

Паолина Иванова

ПР експерт
тел.: 02/ 8119 260
ел. поща: 
pr@nationaltheatre.bg
pivanova@nationaltheatre.bg

Силвия Шекилова

експерт протокол
тел.: 02/ 8119 260
ел. поща:
sshekilova@nationaltheatre.bg

Трендафил Давидков

експерт програми
тел.: 02/ 8119 247
ел. поща: info@nationaltheatre.bg

Владимир Борисов

театрален агент
тел.: 02/ 8119 247
ел. поща: info@nationaltheatre.bg

Графичен дизайн

Николай Димитров – NAD

главен графичен дизайнер
ел. поща: pr@nationaltheatre.bg

Янина Петрова

художник плакати и програми 
тел.: 02/ 8119 223
ел. поща: 
pr@nationaltheatre.bg

Сценични пространства

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

зам.-директор
тел.: 02/ 8119 236
ел. поща: tdimitrova@nationaltheatre.bg

Финансови въпроси

МИРЕЛА НИКОЛОВА-ЙОРДАНОВА

зам.-директор
тел.: 02/ 8119 234
ел. поща: mnikolova@nationaltheatre.bg 

Художествено-творчески дейности

Елина Калинова

началник отдел
тел.: 02/ 8119 235
ел. поща: 
ekalinova@nationaltheatre.bg

Завеждащ постановъчна част

инж. Венцислав Енчев

тел.: 02/ 8119 231
ел. поща: info@nationaltheatre.bg

Счетоводство - каса

Наташа Петрова

тел.: 02/ 8119 230

Архив

Мария Даиева

тел.: 02/ 8119 276

Съдействие при проблеми с онлайн билети

Катя Попчева

тел.: 02/ 8119 223
ел. поща:
kpopcheva@nationaltheatre.bg

Свържете се с нас

Този уеб сайт използва cookies („бисквитки“), необходими за функционирането му. С използването на сайта Вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.