Политика за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН | Народен театър „Иван Вазов“

Политика за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Подаване на сигнал чрез вътрешен канал:

Писмените сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от КЗЛД. Писмените сигнали могат да се подават:

а) лично – на отговорното лице – Боряна Лозанова, експерт „Административни дейности“;

б) чрез електронна поща, достъпна само от отговорното лице на адрес – signali-za-corupcija@nationaltheatre.bg;

в) по пощата или чрез куриерска услуга – на адреса на Народен театър „Иван Вазов“ с изрично посочване като адресат на пощенската/куриерската пратка, отговорното лице по ЗЗЛПСПОИН или изписване върху пощенския плик/куриерската пратка на текст, който посочва, че съдържат сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

Утвърденият от КЗЛД формуляр е задължителен за отговорното лице. Формулярът не е задължителен за сигнализиращите лица – те обаче могат да го ползват, при желание от тяхна страна или ако считат, че ги улеснява при подаването на сигнала. 

Устните сигнали се подават по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И  ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО СИГНАЛИЗИРАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ВЪТРЕШЕН КАНАЛ

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ

---

Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН на Комисия за защита на личните данни

Национална правна рамка на Комисия за защита на личните данни

Този уеб сайт използва cookies („бисквитки“), необходими за функционирането му. С използването на сайта Вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.