24 May 2020

ЗА ДУХА И ЗА БУКВИТЕ

ЗА ДУХА И ЗА БУКВИТЕ

И рече Черноризец Храбър: «Прочее преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки. Когато се кръстиха, бяха принудени да пишат славянската реч с римски и с гръцки букви без устроение. След това човеколюбецът Бог, който урежда всичко и който не оставя човешкия род без разум, но всички привежда към разум и спасение, смили се над човешкия род, изпрати му свети Константин Философа, наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж, и той им състави 38 букви.»

Така буквите започнали да се редят в стройни и чисти редици, след тях се наредили думите и мислите, после дошли въпросите, а още по-после думите, мислите и въпросите започнали да звучат от сцената и доказали увереността на нашия патрон Иван Вазов, че “театърът е най-достойният способ, чрез който може да се възпроизведе, изтълкува и проведе в народната среда една патриотическа мисъл и да се възбуди в нея въодушевлението и пламенът на решителността и самопожертването”.

А когато настанат бурни и тревожни времена за духовността, за културата и за човека изобщо, отново буквите и техните сърцати подръжници крепят историческата ни памет и националното ни самочувствие, възраждат и въздигат духовното ни просвещение.

 

МАРИУС ДОНКИН

 

Директор на Народен театър «Иван Вазов»

 

This website uses cookies to ensure the proper functioning of its features. By using our website, you agree to the use of cookies.