21 September 2019

На 22 септември Народният театър почита своя патрон

На 22 септември Народният театър почита своя патрон

Навършват се 98 години от смъртта на Иван Вазов

 

Иван Вазов умира от инфаркт на 71 годишна възраст, пръска се сърцето му, побрало всичките български епохи, които е провидил, описал и изстрадал. Затваря се кръгът от “Тъгите на България” до “Не ще загине”, макар и доста по-рано поетът да е обзет от страшното си прозрение - ”разгром на своя свят дочаках” – и дори да го е приел. Обожаван и ненавиждан, средоточие на народното упование, духовна държава в държавата, Вазов побира във високата си, изправена и монолитна фигура всевъзможните противоречиви български енергии. Той има толкова невъзможно сгъстен и напрегнат живот, умножен поне по две от писателския му кръст, не спира да работи, не спира да обича – и как да издържи сърцето му? Как да понесе народното признание? Как да понесе погрома подир националните катастрофи? И едновременно любовта в залеза на дните си? И да ги възпее...

Не е по силите му – и Иван Вазов издъхва на 22 сетпември 1921 година. 98 години оттогава. Да сведем глави и да си припомним величественото и много лично Вазово пророчество:

И аз на своя ред ще си замина,

трева и мен ще расне над прахът.

Един ще жали, друг ще ме проклина,

но мойте песни все ще се четат.

This website uses cookies to ensure the proper functioning of its features. By using our website, you agree to the use of cookies.